• slide
 • slide
 • slide

Diagnoza aktualnej sytuacji wsi

Co wyróżnia naszą wieś?

 • Miejscowość jest położona wzdłuż linii brzegowej morza Bałtyckiego, gdzie plaża jest czysta i szeroka, a wydma porośnięta borem sosnowym.
 • W miejscowości występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa, a w starej części miejscowości istnieją wiekowe domy szachulcowe pochodzące z XIX wieku.
 • Chłopy są wsią rybacką, z flotą łodzi do połowów przybrzeżnych.
 • Chłopy są miejscowością turystyczną, o walorach przyrodo leczniczych.
 • Wieś lokalnie zintegrowana jednocząca siły przy organizacji wspólnych przedsięwzięć.

Jakie pełni funkcje?

 • Turystyczne: znajduję się tu 2 ośrodki wczasowe, 2 pensjonaty, 6 gospodarstw agroturystycznych oraz 56 obiektów, w których prowadzony jest wynajem pokoi, 8 pól namiotowych i kempingów. Występują tu szlaki turystyczny i rowerowy, którymi można dotrzeć poza granice gminy Mielno.
 • Wsi rybackiej: przystań z dwunastoma zarejestrowanymi łodziami rybackimi, na których jest zatrudnionych (zmiennie) około 35 osób.
 • Mieszkalne: żyje tu 211 stałych mieszkańców.

Kim są mieszkańcy?

 • Trzy pokolenia osadników pochodzących z różnych regionów Polski (Wielkopolska, Podkarpacie, Kujawy, Łódzkie) oraz terenów obecnej Ukrainy.
 • Ludność napływowa, która przeniosła się ze względów zdrowotnych lub inwestuje na terenie wsi w budownictwo związane z usługami turystycznymi.
 • Emeryci i renciści.
 • Pracownicy zakładów pracy z terenu gminy Mielno i z poza niej.
 • Osoby żyjące z prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obsługą ruchu turystycznego.
 • Osoby zajmujące się handlem i usługami.
 • Rybacy.

Co daje utrzymanie?

 • Praca na własny rachunek w usługach, handlu i gastronomi.
 • Praca etatowa na terenie miejscowości, gminy i w regionie.
 • Praca zarobkowa poza terytorium kraju.
 • Praca w rybołówstwie.
 • Świadczenia socjalne typu: renty, emerytury, zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia socjalne.

Jak zorganizowani są mieszkańcy?

Mieszkańcy aktywnie uczestniczą w różnorodnych inicjatywach, działając w:

 • Radzie Parafialnej,
 • Radzie Sołeckiej,
 • Stowarzyszeniu Agroturystycznym KOSA,
 • Stowarzyszeniu Piłkarskim SZTORM,
 • Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy – „16-ty Południk” w Chłopach.

W jaki sposób rozwiązują problemy?

 • Lokalne decyzje i konflikty rozwiązywane są na zebraniach wiejskich i spotkaniach sąsiedzkich.

Jak wygląda nasza wieś?

 • Wieś jest czysta i w większości zadbana.
 • Widoczne jest niedoinwestowanie w infrastrukturę komunalną: brak gazu, dróg i chodników.
 • Brak inwestycji w przystań rybacką i zagospodarowania plaży (np. w molo, promenadę).
 • Brak planu zagospodarowania przestrzennego – występuje dzikie budownictwo rekreacyjne na terenach rolnych.
 • W starej części Chłopów jest dużo zieleni.

Jakie obyczaje i tradycje są przez nas pielęgnowane?

 • Kultywowanie katolickich obrzędów religijnych
 • Dożynki wiejskie
 • Dni Morza
 • Stół Wielkanocny dla mieszkańców wsi
 • Indywidualne formy pielęgnacji różnorodnych tradycji i zwyczajów ludności napływowej

Jak wyglądają domy, mieszkania i obejścia?

 • Część domów jest poniemieckich, zachowane są typy domów historycznych, w części przekształcone współczesnymi budowlami.
 • Obejścia czyste, lecz w dużej mierze zniszczone skutkiem niedoinwestowania (dachy kryte eternitem, papą, dachówką).
 • W części miejscowości występuje zróżnicowanie starej i nowej zabudowy.
 • Występuje zróżnicowanie w estetyce, dbałości i ładu na posesjach.

Jaki jest stan otoczenia i środowiska?

 • Wieś posiada wodociąg i kanalizację.
 • Prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów.
 • Część dachów pokryta jest eternitem.
 • Wieś znajduje się na terenie Koszalińskiego Pasa Nadmorskiego – obszar chronionego krajobrazu.
 • Wydma porośnięta jest borem sosnowym – i stanowi obszar należący do Urzędu Morskiego w Słupsku.

Jakie są powiązania komunikacyjne?

 • W miejscowości znajdują się drogi gminne , którymi dojeżdża się do drogi powiatowej ,
 • Transport publiczny PKS, oraz prywatnych przewoźników,
 • Trasa rowerowa – leśna w kierunku Mielna i Kołobrzegu .

Co proponujemy dzieciom i młodzieży?

 • Działa świetlica wiejska, w której znajdują się gry i zabawy (czas otwarcia – wg potrzeb).
 • Istnieje Klub Piłkarski SZTORM, w którym uprawiana jest halowa piłka nożna (liczy 38 członków).
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy „16-ty Południk” w Chłopach
 • Chłopy, ul. Kapitańska 57
 • 76-034 Sarbinowo
 • tel. +48 664 365 205
logo1.pnglogo2.pnglogo3.pnglogo4.png
© „16-ty Południk” w Chłopach. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk