• slide
 • slide
 • slide

O nas

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy „16-ty Południk” w Chłopach zostało zarejestrowane w KRS w Koszalinie dnia 30.05.2006 r.

Podstawowymi celami statutowymi Stowarzyszenia są: rozwój demokracji lokalnej, integracja i umacnianie więzi między mieszkańcami, upowszechnianie wiedzy historycznej i tradycji miejscowości, promocja i propagowanie różnych form wypoczynku, ochrona środowiska i działalność edukacyjna, podejmowanie działań zmierzających do poprawy infrastruktury technicznej w miejscowości.

W krótkim czasie swojego istnienia „16-ty Południk” zorganizował i wprowadził do kalendarza cyklicznych imprez wydarzenia::

 • Stół Wielkanocny (w Poniedziałek Wielkanocny),
 • Dzień Latawca (w czerwcu),
 • Festyn z okazji Dni Morza przy współudziale miejscowych rybaków (24 czerwcu),
 • Festyn z okazji Dnia Ryby (23 sierpnia).
Miejscowość Chłopy ma opracowany przez członków stowarzyszenia Plan Rozwoju Miejscowości, który został przyjęty przez Radę Gminy Mielno. Strategia, poza analizą obecnego stanu miejscowości, wytycza kierunki rozwoju wsi, harmonogram wdrażania planu rozwoju oraz priorytety do realizacji do roku 2013. Do priorytetów tych zaliczone zostały:

 
1.PROMOCJA WSI ORAZ ROZWÓJ TURYSTYKI I WYPOCZYNKU OPARTY O ZASOBY PRZYRODNICZE I DZIEDZICTWO KULTUROWE WSI

Cel:
 • Skuteczna promocja wsi jako miejscowości turystyczno rybackiej
 • Skuteczna promocja walorów przyrodniczo kulturowych wsi
 • Komunikacja wizualna – niekonwencjonalne przywitanie gości
 • Kultywowanie tradycji oraz pamięci historycznej miejscowości
 • Stworzenie i promowanie charakterystycznego dla m. Chłopy produktu lokalnego
 • Organizacja imprez kulturalnych promujących miejscowość np. poprzez organizowanie pleneru malarskiego, rzeźbiarskiego pod nazwą
 • „Cztery Pory Roku”, „Jarmarku Rybnego” promującego potrawy z ryb wg chłopskich przepisów, najdłuższego stołu wielkanocnego na plaży

2. POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI SOŁECTWA

Cel:

 • Utworzenie centrum informacyjno-kulturalnego na bazie świetlicy wiejskiej
 • Ułatwienie dostępu do nowoczesnych technologii przekazu informacji np. Internet, pracownia internetowa, infomaty
 • Rozbudowa lub budowa nowej świetlicy wiejskiej
 • Zagospodarowanie terenów pod potrzeby turystyki alternatywnej na terenie wsi
3. POPRAWA KWALIFIKACJI I WYKSZTAŁCENIA SPOŁECZNOŚCI SOŁECTWA

Cel:
 • Edukacja historyczna, przyrodnicza, zdrowotna i sportowa dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Kursy edukacyjne i warsztaty artystyczne wspomagające edukacje nieformalną
 • Ustawiczne kształcenie dorosłych w zakresie podnoszenia standardów świadczonych usług turystycznych
 • Integracja środowiska wiejskiego

4. POPRAWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYCZNEJ PODNOSZĄCE ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNĄ MIEJSCOWOŚCI

Cel:

 • Poprawa infrastruktury drogowej wsi (budowa „deptaku” na ulicy Kapitańskiej z wyłączeniem ruchu drogowego w sezonie letnim, budowa dróg i chodników)
 • Budowa gazociągu i gazyfikacja wsi
 • Budowa obiektów rekreacyjnych i sportowych
 • Modernizacja przystani rybackiej
 • Budowa mola
 • Budowa wieży widokowej
 • Budowa promenady
 • Zaprojektowanie i ustawienie rzeźby

Jedocześnie zapraszamy do zapoznania się z dokumentem „Strategia Rozwoju Miejscowości Chłopy”, by zgłębić charakterystykę naszej miejscowości oraz cele Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie, opracowało wiele projektów, między innymi: ścieżka edukacyjno-historyczna „Ocalić od zapomnienia” w postaci tablic informacyjnych rozmieszczonych wzdłuż miejscowości, ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „W poszukiwaniu 16-tego Południka” czy też poprawa warunków życia społeczności sołectwa „Wspólny kąt”.

W ramach Stowarzyszenia działa również Zespół Biesiadny 16-ty Południk, posiadający na swoim koncie liczne osiągnięcia.
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy „16-ty Południk” w Chłopach
 • Chłopy, ul. Kapitańska 57
 • 76-034 Sarbinowo
 • tel. +48 664 365 205
logo1.pnglogo2.pnglogo3.pnglogo4.png
© „16-ty Południk” w Chłopach. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk