• slide
 • slide
 • slide

Planowane kierunki rozwoju

Priorytet 1

PROMOCJA WSI ORAZ ROZWÓJ TURYSTYKI I WYPOCZYNKU OPARTY O ZASOBY PRZYRODNICZE I DZIEDZICTWO KULTUROWE WSI

Cel
 1. Skuteczna promocja wsi jako miejscowości turystyczno rybackiej
 2. Skuteczna promocja walorów przyrodniczo kulturowych wsi
 3. Komunikacja wizualna – niekonwencjonalne przywitanie gości
 4. Kultywowanie tradycji oraz pamięci historycznej miejscowości
 5. Stworzenie i promowanie charakterystycznego dla m. Chłopy produktu lokalnego
 6. Organizacja imprez kulturalnych promujących miejscowość np. poprzez organizowanie pleneru malarskiego, rzeźbiarskiego pod nazwą „Cztery Pory Roku”, „Jarmarku Rybnego” promującego potrawy z ryb wg chłopskich przepisów, najdłuższego stołu wielkanocnego na plaży

Priorytet 2

POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI SOŁECTWA

Cel

 1. Utworzenie centrum informacyjno-kulturalnego na bazie świetlicy wiejskiej
 2. Ułatwienie dostępu do nowoczesnych technologii przekazu informacji np. Internet, pracownia internetowa, infomaty
 3. Rozbudowa lub budowa nowej świetlicy wiejskiej
 4. Zagospodarowanie terenów pod potrzeby turystyki alternatywnej na terenie wsi

Priorytet 3

POPRAWA KWALIFIKACJI I WYKSZTAŁCENIA SPOŁECZNOŚCI SOŁECTWA

Cel

 1. Edukacja historyczna, przyrodnicza, zdrowotna i sportowa dzieci, młodzieży i dorosłych
 2. Kursy edukacyjne i warsztaty artystyczne wspomagające edukacje nieformalną
 3. Ustawiczne kształcenie dorosłych w zakresie podnoszenia standardów świadczonych usług turystycznych
 4. Integracja środowiska wiejskiego

Priorytet 4

POPRAWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYCZNEJ PODNOSZĄCE ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNĄ MIEJSCOWOŚCI

Cel

 1. Poprawa infrastruktury drogowej wsi (budowa „deptaku” na ulicy Kapitańskiej z wyłączeniem ruchu drogowego w sezonie letnim, budowa dróg i chodników)
 2. Budowa gazociągu i gazyfikacja wsi
 3. Budowa obiektów rekreacyjnych i sportowych
 4. Modernizacja przystani rybackiej
 5. Budowa mola
 6. Budowa wieży widokowej
 7. Budowa promenady
 8. Zaprojektowanie i ustawienie rzeźby
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy „16-ty Południk” w Chłopach
 • Chłopy, ul. Kapitańska 57
 • 76-034 Sarbinowo
 • tel. +48 664 365 205
logo1.pnglogo2.pnglogo3.pnglogo4.png
© „16-ty Południk” w Chłopach. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk