• slide
 • slide
 • slide

Ocena mocnych i słabych stron miejscowości

Pozytywy

Silne strony - Jakie są atuty rozwoju sołectwa?
 • Walory turystyczne,
 • Atrakcyjność miejscowości pod wzgl. wypoczynkowym,
 • Wysokie walory krajobrazowe i klimatyczne,
 • Położenie geograficzne – bliskość morza,
 • Bliskość Koszalina – komunikacja, turystyka weekendowa,
 • Czysta woda i plaża,
 • Rozwinięta baza noclegowa o różnym standardzie i cenie,
 • Rozwinięta baza żywieniowa,
 • Walory historyczne, zabytkowa zabudowa,
 • Popyt na działki budowlane i rekreacyjne,
 • Rybołówstwo przybrzeżne,
 • Infrastruktura techniczna – woda, ścieki,
 • Członkostwo w Unii Europejskiej,
 • Aktywność społeczności lokalnej oraz zdolność do angażowania się w rozwój sołectwa.
Szanse i okazje - Jakie są możliwości rozwoju sołectwa?
 • Aktywność mieszkańców m. Chłopy, władz gminy, powiatu i województwa,
 • Rozwój turystyki oraz turystyki wiejskiej jako trendu wypoczynku rodzinnego,
 • Edukacja mieszkańców, podnoszenie standardu świadczonych usług,
 • Współpraca i korzystanie ze środków i programów pomocowych
 • Dostęp do Internetu, przepływ informacji,
 • Zainteresowanie turystów miejscowością,
 • Stworzenie produktu lokalnego, wykorzystanie rybołówstwa jako waloru edukacyjnego,
 • Położenie wobszarze przygranicznym – Euroregion Pomerania,
 • Zmiana wizerunku Polski na świeciei otwarcie granic.

Negatywy

Słabe strony - Jakie są czynniki ograniczającerozwój sołectwa?
 • Zła infrastruktura drogowa, brak odwodnienia i chodników,
 • Brak gazu i stałego łącza internetowego,
 • Sezonowa działalność – brak możliwości przedłużenia sezonu,
 • Brak infrastruktury turystycznej: kortów, basenu, promenady, mola, wieży widokowej,
 • Brak zaplecza do uprawiania sportów m.in. wodnych, wypożyczalni sprzętu i boisk,
 • Brak placu zabaw dla dzieci,
 • Zły stanprzystani rybackiej – brak slipu i umocnienia wydmy,
 • Brak planu zagospodarowania przestrzennego,
 • Ochrona środowiska, brak inwestycji zabezpieczających wybrzeże,
 • Peryferyjne położenie w stosunku do stolicy województwa, jako centrum administracyjno – gospodarczego,
 • Wysokie potrzeby inwestycyjno – remontowe,
 • Niewielkie środki finansowe skierowane na sołectwo,
 • Brak identyfikacji lokalnej (ludność napływowa),
 • Brak rozwoju osobistego i szkoleń zawodowych skierowanych do osób dorosłych,
 • Słabo wykreowane atrakcje turystyczne,
Zagrożenia - Jakie są czynniki niesprzyjające?
 • Brak planu zagospodarowania przestrzennego – ograniczeniem dla inwestorów,
 • Zubożenie społeczeństwa, wysokie bezrobocie, migracja wykształconej młodzieży w poszukiwaniu zatrudnienia,
 • Zmiana mody na wyjazdy wakacyjne,
 • Ekspansja biznesu zachodniego – wykup gruntów i obiektów,
 • Znikomość środków finansowych skierowanych przez władze gminy na rozwój infrastruktury drogowej i turystycznej w m. Chłopy,
 • Słaba promocja walorów lokalnych brak informacji,
 • Niestabilna sytuacja polityczna i wadliwy system prawny,
 • Mała przejrzystość w podziale i kwalifikacji środków pomocowych.
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy „16-ty Południk” w Chłopach
 • Chłopy, ul. Kapitańska 57
 • 76-034 Sarbinowo
 • tel. +48 664 365 205
logo1.pnglogo2.pnglogo3.pnglogo4.png
© „16-ty Południk” w Chłopach. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk