• slide
  • slide
  • slide

Materiały i opracowanie

Źródła informacji:

1. Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim do 2015 roku,
2. Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2015,
3. Strategia Rozwoju Gminy Mielno do 2006 roku,
4. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Mielno,
5. Program ochrony środowiska dla gminy Mielno,
6. Studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielno,
7. Pomorze Środkowe – Przewodnik Turystyczny Jarosław Ellwart, Gdynia 1999 r.
8. Charakterystyka Budownictwa Ludowego w Pasie Nadmorskim – Juliusz Sienkiewicz, Koszalin 1976,
9. Die gemeisten und gubbezirhe der provinz pommeren und ihre berőlherung, Berlin 1874 – Archiwum Państwowe w Koszalinie
10. Nad Bałtyk przez Koszalin – przewodnik z lat trzydziestych XX wieku,
11. opis etnograficzny do inwentaryzacji budynku nr 28 w Chłopach – Wojewódzki oddział Służby Ochrony Zabytków w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie,
12. Legendy Pomorza – Władysław Łęga – Wydawnictwo Morskie – Gdynia 1958 r.
13. Przewodnik Turystyczny – Mielno i okolice – Bernard Konarski,
14. Wybrzeże 2 – Od Dźwiżyna do Darłowa – Edyta Tomczyk,
15. Informacje mieszkańców miejscowości Chłopy.

Opracowanie Planu Rozwoju Miejscowości Chłopy:

Członkowie Rady Sołeckiej oraz Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy „16-ty Południk w Chłopach”:

1. Jerzy Korzeniowski – Sołtys wsi Chłopy
2. Andrzej Jaskulski – Prezes Stowarzyszenia
3. Wojciech Jakubisiak – V-ce Prezes Stowarzyszenia
4. Władysława Bargańska
5. Ewa Drążkowska
6. Elżbieta Korzeniowska
7. Elżbieta Brajter
8. Julita Radomska
9. Marcin Żyta
10. Wojciech Filarski
11. Grzegorz Pankowski
12. Bożena Kwolik Marcinkowska

opracowano w roku 2007

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy „16-ty Południk” w Chłopach
  • Chłopy, ul. Kapitańska 57
  • 76-034 Sarbinowo
  • tel. +48 664 365 205
logo1.pnglogo2.pnglogo3.pnglogo4.png
© „16-ty Południk” w Chłopach. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk