• slide
 • slide
 • slide

Wizja rozwoju sołectwa

Chłopy to sołectwo atrakcyjne turystycznie o licznych zasobach przyrodniczych, społeczno–kulturowych, wypoczynkowych, posiadające ciekawą i bogatą historię, dające szansę rozwoju mieszkańcom.

Kiedyś miejscowość rolniczo-rybacka, dziś zdecydowanie nabrała charakteru turystyczno-wypoczynkowego.

Położenie miejscowości w bliskości morza oraz zachowanie jej zabytkowego układu urbanistycznego – jako jedynej w Polsce wioski rybackiej, historyczna zabudowa starej części Chłopów i jej ochrona konserwatorska daje doskonałą możliwość uwydatnienia tych walorów jako atrakcji turystycznej. Mieszkańcy wsi i twórcy niniejszego opracowania widzą jednak potrzebę zmian w miejscowości poprzez zaangażowanie samych mieszkańców jak i decydentów Gminy Mielno kierujących środki finansowe na inwestycje niezbędne dla dalszego rozwoju osady.
 

Widzimy potrzebę podjęcia działań w następujących dziedzinach:

1. infrastruktura techniczna:

 • budowa dróg, chodników z instalacją burzową oraz oświetleniem,
 • budowa „deptaka” – (ul. Kapitańska) o nawierzchni brukowej ze stylizowanymi latarniami i ławkami,
 • likwidacja barier architektonicznych,
 • gazyfikacja sołectwa,
 • poprawa dostępności do Internetu poprzez „sztywne łącze”,
 • modernizacja przystani rybackiej, budowa slipu,
 • budowa zjazdów na plażę dla niepełnosprawnych,
 • opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Chłopy będącego podstawą do przekształcenia gruntów rolnych na budowlane i rekreacyjne, a tym samym stworzenie możliwości napływu kapitału inwestycyjnego.

2. infrastruktura turystyczna:

 • budowa mola, z możliwością cumowania łodzi motorowych, żaglowych oraz małych statków wycieczkowych,
 • budowa promenady,
 • budowa wieży widokowej,
 • wytyczenie i budowa przejść na plażę,
 • uruchomienie poboru wód solankowych dla celów leczniczych,

3. promocja miejscowości

 • wykreowanie miejscowości na terenie kraju i zagranicą,
 • produkcja folderów i informatorów,
 • produkcja gadżetów i pamiątek z Chłopów,
 • wykreowanie domeny internetowej WWW. oraz produktu lokalnego,
 • ustawienie tablic informacyjnych, poglądowych i tzw. witacze,
 • wytyczenie ścieżek : historycznej i przyrodniczej, wytyczenie 16-tego południka
 • nawiązanie współpracy z miejscowościami o podobnych charakterze z Unii Europejskiej oraz leżących na 16-tym południku,
 • zaprojektowanie i ustawienie na w centralnym miejscu rzeźby lub fontanny z rzeźbą, będącej symbolem miejscowości (np. król śledź ze świtą ryb – w nawiązaniu do legendy),

4. edukacja i integracja społeczna

 • kurs nauki języka niemieckiego,
 • edukacja historyczna i przyrodnicza,
 • kurs komputerowy dla dorosłych oraz nauka posługiwania się Internetem,
 • tworzenie izby historycznej i muzeum rybołówstwa przybrzeżnego,
 • pozyskanie terenu i budowa świetlicy wiejskiej na potrzeby wsi ; tj. dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów,
 • konkursy podnoszące walory estetyczne obiektów, sprzyjające pozytywnej rywalizacji,
 • organizacja i uczestnictwo w cyklicznych imprezach sołeckich:
 • „Stół Wielkanocny” nawiązujący do ponad 50-letniej tradycji pierwszych osadników,
 • Festiwal Ryby i Dni Morza – ekspozycja sprzętu rybackiego, degustacja ryb wg przepisów mieszkanek miejscowości Chłopy oraz lokali gastronomicznych,
 • Neptunalia – imprezy wzbogacające ofertę turystyczną,
 • Plener artystyczny – upamiętniający walory miejscowości, jako dodatkowa atrakcja turystyczna.

Powyższe działania, choć niektóre kosztowne i odległe czasowo przyczynią się do wzrostu popularności naszej miejscowości. Widzimy naszą wieś jako enklawę spokoju sprzyjającą wypoczynkowi rodzinnemu o każdej porze roku. Stworzenie ścieżek edukacyjnych – historycznej i przyrodniczej, izby pamięci i muzeum rybactwa przybrzeżnego, wykreowanie Neptuna z jego świtą przyciągnie grupy dzieci ze szkół i kolonii. Organizacja imprez jednodniowych o charakterze turystycznym i poznawczym : przyrodniczo – historycznym, dla dorosłych, dzieci i młodzieży pozwoli na ożywienie sołectwa w sezonie wiosennym i jesiennym, a może i zimowym. Stworzona będzie szansa zarobkowania przez cały rok.

Chłopy będą przyjazne artystom i osobom o różnym stopniu niepełnosprawności. Stworzony Plan Rozwoju Miejscowości daje także szansę i możliwość rozwoju samym mieszkańcom.

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy „16-ty Południk” w Chłopach
 • Chłopy, ul. Kapitańska 57
 • 76-034 Sarbinowo
 • tel. +48 664 365 205
logo1.pnglogo2.pnglogo3.pnglogo4.png
© „16-ty Południk” w Chłopach. Wykonanie: Strony internetowe Słupsk